Imprimare

Adresă:                                                       
                                                                                                                    
Vlinde Transylvania S.R.L                           
Frasinului nr 1, bl D2, Sc A, et 4, Ap 20                       
500302 Brașov
RO34368334   

Contact:

For inquiries, please use our contact form.       
                                  

Răspunderea pentru conținut

Toate listele de restaurante sunt gestionate de utilizatori diferiți. Conform legislației române, nu suntem obligați să monitorizăm informațiile transmise sau stocate de terți sau să investigăm circumstanțele care indică activități ilegale. Obligațiile de a elimina sau bloca utilizarea informațiilor conform legilor generale rămân neafectate. Răspunderea pentru astfel de conținut este posibilă doar din momentul în care se cunoaște o încălcare legală specifică. La luarea la cunoștință despre astfel de încălcări, vom elimina imediat conținutul.

Răspunderea pentru linkuri

Site-ul nostru conține linkuri către site-uri externe asupra cărora nu avem control. Prin urmare, nu putem accepta nicio responsabilitate pentru conținutul acestora. Furnizorul sau operatorul respectiv este întotdeauna responsabil pentru conținutul paginilor legate. Aceste linkuri au fost verificate pentru posibile încălcări legale la momentul conectării și nu a fost identificat niciun conținut ilegal. Cu toate acestea, monitorizarea continuă a paginilor legate nu este rezonabilă fără dovezi concrete ale unei încălcări legale. Vom elimina aceste linkuri imediat ce vom deveni conștienți de orice infracțiune.

Drepturi de autor 

Conținutul și lucrările create de operatorii site-ului pe aceste pagini sunt supuse legii române a drepturilor de autor. Duplicarea, editarea, distribuirea și orice utilizare în afara limitelor legii drepturilor de autor necesită consimțământul scris al autorului sau creatorului respectiv. Descărcările și copiile acestui site sunt permise numai pentru uz privat și necomercial. În măsura în care conținutul de pe acest site nu a fost creat de operator, drepturile de autor ale terților sunt respectate. Conținutul terților este marcat ca atare. Dacă luați la cunoștință despre o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să ne informați. La primirea notificării, vom elimina conținutul care încalcă imediat.

Rezolvarea litigiilor în UE

UE furnizează o platformă pentru rezolvarea litigiilor online pe care o puteți găsi la: https://ec.europa.eu/consumers/odr